92 Bowery St., New York, NY 10013 asociatia.resq@gmail.com

Education - Water - Medical

Golobal Education For Every Chaild Fundetion

Education - Water - Medical

Golobal Education For Every Chaild Fundetion

Education - Water - Medical

Golobal Education For Every Chaild Fundetion

__ Features__

Donate To People In

Our Features.

Despre Noi __

Asociatia RES-Q

Asociaţia pentru Vârstnici, Grupuri Vulnerabile şi Persoane cu Handicap RES-Q, a fost înregistrată în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial la data de 21.10.2015, prin Încheierea civilă nr. 6897 din data de 09.10.2015.

Helped Fund 89,537 Projects in 26 Countries,

Benefiting Over 9.4 Million People.

Trimite solicitare! __

Vreau sa devin voluntar in cadrul Asociatiei RES-Q!

Get Updates __

Check What Make Us Different Than Other

Asociaţia pentru Vârstnici, Grupuri Vulnerabile şi Persoane cu Handicap RES-Q, conform prevederilor statutare dezvoltă o serie de proiecte/programe/activităţi în parteneriat cu alte ONG-uri respectiv instituţii publice pentru a veni în sprijinul şi susţinerea integrării sociale, socio-profesionale a persoanelor defavorizate din punct de vedere social şi economic. De asemenea Asociaţia RES-Q promovează şi sprijină activităţile de asistenţă socială şi activităţile de ecologizare şi de protecţie a mediului înconjurător.

Obiective

25,000.00 Lei
80%

Pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţia RES-Q, asigură realizarea demersurilor necesare pentru implementarea de proiecte şi programe, cu efect pe termen lung, prin care se îmbunătăţeşte statutul social al persoanelor care aparţin grupurilor vulnerabile, iar aceştia vor deveni independenţi, astfel vom sprijinii integrarea lor în societate.